Av samma orsak som jag försvarat Muhammedteckningarna och Vilks så vill jag härmed påpeka att jag anser det vara en ytterst olycklig och farlig väg man ger sig in på när man nu i Holland har dömt några där det istället för muslimer är judar som kan känna sig lite kränkta. (SvD)

Nej, risken är stor att vi i västvärlden trasslar in oss så totalt så att vi sedan står där utan den yttrandefrihet, den öppenhet och den jämlighet vi idag i mångt och mycket tar för given.

Annonser