Hot mot polis (NWT). Det får mig att påminnas om att vi, så vitt jag vet, inte heller har löst de problemen med ungdomar som attakerar våra samhällsföreträdare. Jag tänker framförallt på polis och brandkår, men hoten och våldet har väl tyvärr även ökat mot andra företrädare så som de inom socialtjänsten.

Det finns ett värde i att vi medborgare faktiskt respekterar, i detta fallet polisen, av den enkla logiken att vi tillsatt dem för att beskydda oss, utifrån de lagar som vi angivit. Naturligtvis ska vi ständigt granska att de fullföljer sitt uppdrag. Men för att attrahera rätt personer till yrket, och för att ge dem en så bra möjlighet som möjligt att fullfölja sitt uppdrag så finns det ett värde i att medborgarna respekterar en polis, just för att han/hon är polis. Men visst är det ett tveäggat svärd, för samtidigt som de bör få respekt just för att de representerar oss, så innebär inte det att de som inte respekterar samhället har rätt att ge sig på dess representanter.

Jämförelsevis i världen anser jag att vi har ett hyffsat gott rättssystem. Låt oss värna och förbättra det. Låt oss verka för poliser som vi kan fortsätta att vara stolta över och som själva får känna yrkesstolthet.

I alla fall så tar jag fortfarande för givet att alla poliser står på min sida, brandkår, socialtjänst osv lika så. Hoppas att du instämmer och att du fortsatt vill ha det så.

Annonser