Instämmer i att det är ett märkligt system vi har där alla kan se vilka valsedlar vi tar med in i valbåset. Hoppas att kritiken innebär en förändring till kommande val. (SvD)

Och att valsedlar försvinner är en stor skam för ett land som nog gärna ser sig som ett föredömme i demokratifrågor.

Även inom yttrandefriheten vill vi nog gärna slå oss för bröstet, men även den kommer på skam i och med TV4s hantering av Sverigedemokraterna. Precis som Vilks ska få visa sin konst oberoende av om man tycker om den eller ej så har Sverigedemokraterna rätt att få framföra sitt politiska budskap oberoende av om instämmer eller ej. Självklart inom lagens gränser, men där har så vitt jag vet både Vilks och Sverigedemokraterna hållt sig.

Annonser