Jag är snarast förvånad att det inte är fler än 70% som motsäger sig moskebygget i närheten av Ground Zero. (DN)

Jag ser det både som osmakligt och oförklarligt. Varför måste en moske byggas just där? Det kan inte vara annat än en provokation från de muslimska förespråkarna samt en självpåtagen underkastelse från de icke muslimska förespråkarna.

En av USAs framgångsfaktorer har väl ändå varit det sekulariserade samhället och därför anser jag att vi främst ska lyssna till de som verkar för ett sekulariserat samhälle, muslim så väl som icke muslim. Jag förutsätter att dessa personer instämmer i att man ska visa varandra ömsesidig respekt och ödmjukhet, inte ensidig respekt och förödmjukelse.

Annonser