Min gissning är att allt fler brott rör sig över länsgränserna, så jag ser därför fram emot en nationell poliskår. Dagens uppdelning per län känns föråldrad. Jag förutsätter även att en nationell polis får det lättare att samarbeta även mot internationell kriminalitet, då det blir färre gränsytor, samt att det blir lättare att skapa och behålla expertis i nischade frågor och att därmed kunna effektivisera brottsbekämpningen i de områdena. (Expressen)

Jag hoppas att den tillsatta utredningen snarat kommer med ett kvalitativt förslag.

Annonser