Kvalitet och effektivitet i vården, hur kan politiker stimulera det?

Själv står jag på den sida som tror på att privatisering är en katalysator. Låt politikerna sätta kvalitetsmål och utföra uppföljning, men låt vårdtagarna själva välja den vårdgivare de känner förtroende för och låt personalen välja den arbetsgivare där de själva känner att de bäst kommer till sin rätt. Låt till och med de som så önskar att starta eget.

För genom ökad privatisering av vårdsektorn så får vi inte bara bättre vård till en lägre kostnad, vi får dessutom fler kvinnliga företagare och styrelsemedlemmar.

Fast vågar vi ge ett sådant ansvar till kvinnor …???

I VF idag går det att läsa hur Marianne Åhman (Fp) och Gunilla Svanstorp (S) ser på vården.