Realism eller önskedrömmar? Maud eller Maria? Rödgröna eller Alliansen? (SvD)

Enligt Maud har Miljöpartiet bara täckning för en bråkdel av det mål de satt upp.

Visst bör man som parti sätta upp mål och ange hur man skulle uppnå dessa mål om man fick egen majoritet. Och visst bör man låta väljarna vara med och påverka hur mycket varje part får att säga till om för att nå ett majoritetsbeslut. Men, lite mer åt vart det lutar i den interna maktkampen inom de rödgröna vet de väl så att Miljöpartiet, förrutom drömmar och visioner, även skulle kunna lämna mer realistiska och förankrade förslag.

För det räcker inte med fina mål, rösta på de som även har förmågan att i realiteten göra något för miljön.

För min del ligger förtroendet hos Alliansen och kärnkraftsfrågan i sig är argument nog. Men som en extra bonus erbjuder de dessutom ännu mer för miljön.

Annonser