Jag har precis skrivit om boken ”Pojkar som går vilse – Varför våra söner blir våldsamma och hur vi kan rädda dem” när jag läser artikeln om Nourig som allt för länge led av att hon visste att fadern och kusinerna hade tagit livet av hennes syster (SvD).

De sociala myndigheterna kopplas in. Nourig får tolka sin faders lögner när han försäkrar att han inte slår sina barn. Välmenande socialarbetare tar föräldrarnas parti. De har sitt sätt att vara, sin kultur. Waffa måste underordna sig.

Vad har då boken om pojkar som mördar för koppling till hedersrelaterade mord? Jo att signalerna finns där, men att vuxenvärlden av olika anledningar väljer att inte se. Troligen för att de inte orkar eller tror sig kunna göra något åt det. Troligen ens utan att inse det själva. Men det är väl hela meningen med att ha sociala myndigheter, att de ska se och orka när barnens närmaste omgivning inte förmår?

Eller vill vi skapa/tillåta ett samhälle där släktingar dödar sina döttrar och där de unga pojkarna mördar?

Vem vill att barn, ungdommar eller vuxna får växa upp i områden så som i Harry Brown? Harry Brown är ändå bara fiction, tyvärr finns det allt för många som ändå växer upp i en sådan miljö.

Annonser