Nu är det otroligt spännande. Tror svenska folket att Mona, Lars, Maria och Peter är de som kan leda Sverige till ett bättre Sverige, eller anser de som jag att det är Jan, Fredrik, Maud och Göran som har vad som krävs. (SvD, DN)

För jag vill ändå gärna tro att väljarna vill se till Sveriges bästa.

Jag tror som sagt på det ”Björklundska Folkpartiet” för att:

  • Vi tror på individens inneboende kraft att både ta hand om sig själv och hjälpa andra.
  • Vi inser att man av en eller annan orsak ibland kan behöva andras stöd.
  • Vi anser att barn ska ses för de de är och ges möjligheter och ansvar utifrån sina förutsättningar, oberoende av föräldrar och bostadsort.
  • Vi anser att negativa trender så som tex mobbing, kriminalitet, missbruk och psykisk sjukdom ska brytas tidigt genom tydliga gränsdragningar och realistiska vägar tillbaks.
  • Och avslutningsvis, individer som tillåts växa har också högre förutsättningar att bidra till den gemensamma välfärden, så som rättsväsendet, utbildning, vård och omsorg, infrastruktur samt försvar.

Nu håller jag verkligen tummarna!

Annonser