Ola Karlman och Anton Landehag Ungdom mot rasism  avslutar sin artikel med (SvD):

… skapa visionen om det mångkulturella samhället, därför hör den nuvarande integrationspolitikens vilja att likrikta människors identiteter bäst hemma på den ideologiska soptippen …

Instämmer fullständigt i att människor inte ska dömas efter sin etnicitet, dvs rasism.

Men att därifrån dra slutsatsen att alla kulturer är lika mycket värda blir väldigt märkligt. För i alla fall så är det det som jag allt som oftast läser mellan raderna i uttalanden som dessa.

Och med all den erfarenhet som ändå finns i världen så tycker jag att det är väldigt oansvarigt mot våra barn och kommande generationer att säga att vi inte vill lämna en så bra värld som möjligt åt dem, dvs att vi helt struntar i våra lärdomar. Vad just jag menar med en bättre värld beskriver jag på min sida ”En bättre värld”.

En etnicitet föds man med och behåller oeberoende av om man vill eller ej. En kultur däremot föds man visserligen in i men desto äldre man blir desto större ansvar har man för om man väljer att vara kvar eller ej.

Det mest tragiska i sammanhanget är alla de där träbenen som delas ut, vilka innebär att det är tabu att kritisera någon/några som råkar tillhöra en etinicitet som ses som att de är utsatta för rasism, oberoende av hur illa deras beteende är och oberoende av om det överhuvudtaget har ett dugg med etniciteten att göra.

Vilket innebär att vi då ställer oss på förrövarnas sida.

Och var det verkligen det vi ville?

Själv vill jag värna ett fungerande rättssystem liknande det vi har idag inklusive likhet inför lagen, yttrandefrihetenen, offentlighetsprincipen, skolplikt, socialt skyddsnät, allemansrätten och en kultur (inte bara lagen) som innebär att vi dömmer våra medmänniskor utifrån vad de tycker och gör oberoende av etnicitet eller kön.

Tyvärr är det inte så många kulturer som lever upp till de kriterierna idag 😦

***********

Tillägg: Missade säga att jag dessutom verkligen vill värna vår, svenskarnas, syn på djur och miljö. Det är snarare något jag vill förbättra. Inte försämra!

Annonser