oktober 2010


Nu är jag pinsamt dåligt påläst om importkraven på grödor, men i rimlighetens namn bör vi väl ha samma krav på det vi importerar som på det som vi oldar själva. Eller? Nu verkar tyvärr inte så vara fallet och vi fortsätter att importera soja som är kraftigt besprutat med ämnen som inte är godkända att använads inom EU. (SvD)

Vad blir det annars för märklig konkurrens och falskt värnande om miljön, men framförallt det inhumana i att låta andra människor utsättas för de risker vi själva betackar oss för. Jaime Weber vittnar både om den snedvridna konkurrensen i Brasilien mellan små bönder och storskalaiga oldlare, samt den miljöpåverkan de utsätts för (SvD).

För att inte tala om den skada de giftiga ämnena gör på de som faktiskt äter sojan. Från Argentina rapporterar man följande skrämmande samband (SvD):

Antalet barn under 15 år som diagnostiserats med cancer har trefaldigats under det senaste decenniet, och barn som föds med missbildningar har fyrfaldigats på samma tid, trots att det sammanlagda födelsetalet minskat. Utvecklingen följer produktionskurvan av grödor som kräver intensiv besprutning. Missfall har rapporterats öka i samtliga argentinska provinser där omfattande besprutning sker.

Det är verkligen under vår (EU) värdighet att köpa in grödor som odlas på ett sätt som vi själva inte tillåter på våra egna åkrar.

(Ja samma logik gäller så klart import av varor, men det får bli en annan artikel.)

Annonser

Enligt mig ska ingen i hela världen dömmas efters in sexuella läggning (ja förrutom så klart pedofiler o dyl), men inte vanliga homo-, bi- eller transsexuella! Jag vill gärna tro att vi här i EU ska ha kommit lite längre än övriga världen. (SvD, DN, Aftonbaldet)

Blir därför ledsen och besviken över att det uppenbarligen finns en hel del anti-gay aktivister i Belgrad. Men blir å andra sidan glad över att myndigheterna fått med beröm godkänt för hur de har hanterat situationen.

Och pride-festivalen kunde genomföras, vilket inte var möjligt i fjol, så det är onekligen ett steg i rätt riktning. Även om det kan tyckas gå långsamt.

Och den egentliga frågan är väl mer hur landets homo-, bi och transsexuella har det i vardagslivet. Hoppas det går framåt även där, och gärna med lite större steg 🙂

Och kan inte folk ha något bättre för sig än att lägga sig i vem som älskar vem? Då är det väl oändligt mycket mer upprörande med alla de som varken hittar någon att älska eller att bli älskad av. Gör något åt det istället!

Vill verkligen inte tro att det är sant. England åsiktsregistrerar små små barn och tvingar in dagis/skolpersonal i den smutsiga verksamheten. (Human Righsts Services)

Det är som hämtat ur en framtida skräckfilm.