december 2010


Reinfeldt tar upp en viktig aspekt, som många gånger glöms i politiken, nämligen vikten av att skapa förutsättningar för att det överhuvutaget ska finnas något att fördela. (Di)

Allt för ofta handlar diskussionerna istället om hur vi ska fördela det vi har, underförstått att våra tillgångar är konstanta. Både med avseende på om tillgångarna (skatteintäkterna) kan riskera att minska och om det faktiskt finns en chans att öka dem.

Annonser

Det har visat sig att många arbetsgivare inte har någon särskild policy för  sexköp och porrfilm för personal på tjänsteresa. Vad är det som är så konstigt med det? Vi har ju lagar, och dessutom: Hur mycket ska en arbetsgivare få lägga sig i personalens fritid? SVT

Nolltollerans mot trakasserier låter väl utmärkt och ligger väl även det i linje med befintlig lagstiftning. Men vad är det som förutsätter att någon blir trakasserad eller utnyttjad i en porrfilm? Räcker väl bara att fundera på hur många klipp som privatpersoner redan lägger ut helt gratis på nätet.

För visst finns det skillnader inom porrfilm, men det betyder ju inte att all porrfilm behöver förbjudas.

När det gäller sexköpslagen så är det väl bara att rätta sig efter den svenska lagstiftningen antar jag, även om de som läst min blogg vet att jag ser rött för denna lag. Medan jag däremot anser att vi ska ta krafttag mot barnsex, trafficing och utnyttjande. Läs gärna mer om mina åsikter i detta ämne.

Hoppas nu att det inte är allt för många arbetsgivare som går på uppmaningen utan som faktiskt ser att den stora majoriteten av deras anstälda är vuxna nog att hantera denna fråga ändå. Allt behöver inte skrivas på näsan och vem har sagt att vi ingår i en tävling för att vara ”duktigast i klassen”.

Och är detta verkligen ett så stort problem att det rättfärdigar denna ”skrift på näsan”?

Det har varit raskravaller i Moskva. 700 gripna. (SvD)

Var tog den ”fina” kommunistiska andan vägen?

Visst skulle det underlätta om man bara genom att titta på en person skulle kunna avgöra den personens personlighet. Men nu är det inte så och då får vi väl ändå se till att agera därefter.

Avslutningsvis tänker jag på Star Trek med alla dess till ytan olika personer. Skulle vi kunna beställa lite Star Trek tack 🙂

Muslim – Moment 22 ???

Det jag har i åtanke är att dels vill vi att muslimer ska bli en integrerad del i samhället, dels efterfrågar vi företrädare för muslimerna som grupp.

Ett tecken på att muslimer är en integrerad del av samhället är att de inte har några egna företrädare, utan att de som alla oss andra representeras i andra konstelationer och grupperingar, tex intresseorganisationer och partier.

Men samtidigt efterfrågar vi uttalanden från muslimerna som grupp, och ser dem allt för ofta som en homogen grupp oberoende av om de är sekulariserade eller ej. Vad jag vet har vi inte ens någon uppfattning om hur många av de som är födda muslimer som faktiskt är troende muslimer och hur många av dem som är mer aktiva osv osv. Men tyvärr verkar både media och politiker vända sig till de religösa ledarna som förutspråkare av alla muslimer.

Självklart bygger detta på bilden av att ”född muslim” lika med självklart aktivt troende och självklart att alla ”muslimer” står bakom dessa religösa ledares åsikter. Men i dagar som dessa verkar det onekligen att finnas ett behov av ”muslimska företrädare” så borde då dessa muslimer välja lämpligare företrädare? Fast gör de då inte avsteg från att just bli en integrerad del av samhället och verka genom de gemensamma kanalerna?

Jag kan inte låta bli att göra en lite paralell till detta med kvinnofrågan. Även här är det en roll som man föds in i och oberoende av hur mycket man anser att man inte kan dra alla kvinnor över en kam så känner i alla fall jag som kvinna att jag emellanåt måste protestera när vissa av mina medsystrar gör anspråk på att föra alla vårs talan.

Avslutningsvis ser jag fram emot en betydligt mer nyaserad bild av muslimer, där de, som alla vi andra, självklart ska bedömmas efter våra gärningar och förutsättningar, inte efter om vi råkade födas till muslimer.

Mustafa Can tar i dagens SvD just upp frågan om verkligen alla muslimer i Sverige ska förväntas stå till svars. Självklart inte! Men visst antyds det mellan raderna och visst ligger det ändå ett moment 22 i frågan …

Ingen har väl undgått gårdagens sprängdåd, samt meddelandet dessförinnan. (SvD, DN)

Och på tal om Lars Vilks och vår närvaro i Afganistan så borde vi ha tagit de diskussionerna betydligt seriösare betydligt tidigare. För det vi behöver fråga oss och diskutera och enas om är vilken värld vi vill vara med och skapa. Kanske i första hand här i Sverige, då det ändå är här vi har det största ansvaret, men om vi kan påverka för en bättre värld utanför våra gränser så ser jag gärna att vi gör det också.

Så vad är det då vi bör värna, och gärna sprida? För min del är det sådant som vi här i Sverige, åtminstonde i min ålder, vuxit upp med att ta för givet. Sådant som öppenheten, den befogade tilltron till medmänniskor och samhällsrepresentanter, tryck- och yttrandefriheten, att vi både lagstiftningsmässigt och faktiskt också oftast i realiteten bedöms utifrån våra gärningar och förutsättningar, istället för utifrån kön, etnicitet eller sexualitet. Att våra barn ges en något så när lika start här i livet. Allemansrätten och offentlighetsprincipen är dessutom något närmast unikt, men som ändå är värt att värna. Vår möjlighet att få använda preventivmedel, och att vid behov få göra abort, och avslutningsvis sekulariseringen.

Tyvärr stämmer inte dess värderingar överens med alla kulturer här i världen och definitivt inte med islamism.

Vad anser du värt att värna? Och vad behöver vi göra?

Jag instämmer till fullo i PJ Anders Linders ledare ”Det här ska inte få förstöra våra liv”, SvD Ledare.