Ingen har väl undgått gårdagens sprängdåd, samt meddelandet dessförinnan. (SvD, DN)

Och på tal om Lars Vilks och vår närvaro i Afganistan så borde vi ha tagit de diskussionerna betydligt seriösare betydligt tidigare. För det vi behöver fråga oss och diskutera och enas om är vilken värld vi vill vara med och skapa. Kanske i första hand här i Sverige, då det ändå är här vi har det största ansvaret, men om vi kan påverka för en bättre värld utanför våra gränser så ser jag gärna att vi gör det också.

Så vad är det då vi bör värna, och gärna sprida? För min del är det sådant som vi här i Sverige, åtminstonde i min ålder, vuxit upp med att ta för givet. Sådant som öppenheten, den befogade tilltron till medmänniskor och samhällsrepresentanter, tryck- och yttrandefriheten, att vi både lagstiftningsmässigt och faktiskt också oftast i realiteten bedöms utifrån våra gärningar och förutsättningar, istället för utifrån kön, etnicitet eller sexualitet. Att våra barn ges en något så när lika start här i livet. Allemansrätten och offentlighetsprincipen är dessutom något närmast unikt, men som ändå är värt att värna. Vår möjlighet att få använda preventivmedel, och att vid behov få göra abort, och avslutningsvis sekulariseringen.

Tyvärr stämmer inte dess värderingar överens med alla kulturer här i världen och definitivt inte med islamism.

Vad anser du värt att värna? Och vad behöver vi göra?

Jag instämmer till fullo i PJ Anders Linders ledare ”Det här ska inte få förstöra våra liv”, SvD Ledare.

Annonser