Muslim – Moment 22 ???

Det jag har i åtanke är att dels vill vi att muslimer ska bli en integrerad del i samhället, dels efterfrågar vi företrädare för muslimerna som grupp.

Ett tecken på att muslimer är en integrerad del av samhället är att de inte har några egna företrädare, utan att de som alla oss andra representeras i andra konstelationer och grupperingar, tex intresseorganisationer och partier.

Men samtidigt efterfrågar vi uttalanden från muslimerna som grupp, och ser dem allt för ofta som en homogen grupp oberoende av om de är sekulariserade eller ej. Vad jag vet har vi inte ens någon uppfattning om hur många av de som är födda muslimer som faktiskt är troende muslimer och hur många av dem som är mer aktiva osv osv. Men tyvärr verkar både media och politiker vända sig till de religösa ledarna som förutspråkare av alla muslimer.

Självklart bygger detta på bilden av att ”född muslim” lika med självklart aktivt troende och självklart att alla ”muslimer” står bakom dessa religösa ledares åsikter. Men i dagar som dessa verkar det onekligen att finnas ett behov av ”muslimska företrädare” så borde då dessa muslimer välja lämpligare företrädare? Fast gör de då inte avsteg från att just bli en integrerad del av samhället och verka genom de gemensamma kanalerna?

Jag kan inte låta bli att göra en lite paralell till detta med kvinnofrågan. Även här är det en roll som man föds in i och oberoende av hur mycket man anser att man inte kan dra alla kvinnor över en kam så känner i alla fall jag som kvinna att jag emellanåt måste protestera när vissa av mina medsystrar gör anspråk på att föra alla vårs talan.

Avslutningsvis ser jag fram emot en betydligt mer nyaserad bild av muslimer, där de, som alla vi andra, självklart ska bedömmas efter våra gärningar och förutsättningar, inte efter om vi råkade födas till muslimer.

Mustafa Can tar i dagens SvD just upp frågan om verkligen alla muslimer i Sverige ska förväntas stå till svars. Självklart inte! Men visst antyds det mellan raderna och visst ligger det ändå ett moment 22 i frågan …

Annonser