Reinfeldt tar upp en viktig aspekt, som många gånger glöms i politiken, nämligen vikten av att skapa förutsättningar för att det överhuvutaget ska finnas något att fördela. (Di)

Allt för ofta handlar diskussionerna istället om hur vi ska fördela det vi har, underförstått att våra tillgångar är konstanta. Både med avseende på om tillgångarna (skatteintäkterna) kan riskera att minska och om det faktiskt finns en chans att öka dem.

Annonser