Sorry, men det säger sig självt att det inte går att vara tolerant mot alla. Helena von Schantz påpekar vikten av att vi faktiskt börjar fundera över och disskutera vilka vi vill vara toleranta mot. Själv beskriver jag min ståndpunkt på min sida ”En bättre värld”. (Newsmill)

I sin artikel ”Expressens ledarsida har mycket att lära av SvD:s Per Gudmundsson” tar hon upp hur vi förhåller oss till islamism och hur vi redan  idag låter vår frihet sakta men säkert inskränkas. ”Ååå jag blir så kränkt” har blivit ett faktiskt maktmedel. För att vi har tillåtit det. Hon skriver bl a:

Då undrar jag, ser de inte vilket pris vi redan betalar? Ser de inte att många flyktingar är lika otrygga och ofria i Sverige som i det land de flydde ifrån? Ser de inte hur vår frihet har kringskurits, hur många kameror, övervakningssystem, larm, regler, lagar och intrång i vårt privatliv vi utsätts för? Märker de inte hur mycket yttrandefrihet vi har förlorat? Hur långt vi har kommit från vår respektlösa frispråkighet? Bilderna i Jyllandsposten och rondellhundarna, ingen skulle ha höjt ett ögonbryn åt något av det när jag växte upp. Allt kunde man skämta om, inget var heligt. Idag kan de mest förbluffande saker uppfattas som kränkande. Helt oberoende av om någon har avsett att kränka. Inte nog med det, det verkar vara ett eftersträvansvärt mål att bli kränkt. Bilderna i Jyllandsposten var ingenting mot de tre som adderades senare – av en dansk imam. Kränkningar översätts till alla tänkbara språk och sprids med triumf över hela världen. Flaggor bränns, nävar höjs, slagord skrik, yes vi är kränkta, kränkthet förbrödrar och vänta bara – ni ska få betala! Känslorna svallar i de videoklipp man ser. Ibland är det ilska, men ännu oftare är det uppsluppenhet. Helig upprymdhet.

Betänk bara hur Apple redan idag censurerar religionskritik och satir. Skulle det varit acceptabelt för några tiotal år sedan? (SvD)

Och avslutningsvis gör honsamma tragiska reflektion som jag gjort gång efter gång, nämligen:

 Den största risken de ser med terrorattacker i vår del av världen är ökad främlingsfientlighet bland svenskar.

Så; vilka anser du att vi bör vara toleranta mot?

Annonser