Kanhända finns det höga löner och kanhända skulle fasta löner vara bättre, men en lite reflektion genom att koppla lönediskussionen till den gängse prislappsdiskussionen på varor och tjänster. (SvD)

Vill vi att lönerna ska sättas utefter hur mycket möda du lagt ned för att bygga upp din kompetens och sedan för att utföra själva arbett, eller vill du hellre få lön utifrån det värde du skapar?

Om du anpassar lönen utifrån det värde du skapar så får du självklart högre lön om det är så att du har påverkan på många mottagare.

Men varför ska det vara så fult med rörlig lön inom ”vanliga företag”. Om det däremot är en musiker som får lite i lön för att han/hon bara spelar för ett fåtal personer, medans kollegan som ger stora koncerter och ger ut album tjänar väldigt mycket mer. Ja då är det så klart helt ok.

Men om du har lyckats sätta ihop en bra ledningsgrupp så att fler innovationer realiseras snabbare och kommer fler människor till godo, nej då ska du inte vara värd något extra.

Självklart ska man diskutera vad som är en rimlig nivå på fast respektive rörlig ersättning, och hur fördelningen av ”vinsten” respektive ”förlusten” ska se ut mellan intressenterna ägarna, de anställda och kunderna. Dela på vinsten vill nog alla, men just det där med riskfördelningen och hur man bär bördan av en eventuell förlust, den vill media sällan tala om.

Dessutom är det inte helt enkelt att hitta ett belöningssystem som faktiskt ger den önskade effekten, istället för att sub-optimera.

Annonser