Visst verkar de liberala kraftena i Egypten ha tagit ett steg framåt, men än känns det onekligen lite osäkert. (SvD)

Jag hoppas verkligen att det blir Egyptens liberala krafter som får fortsätta att ta steg framåt. Att det får bli ett land som präglas av ömsesidig respekt och ödmjukhet mellan de olika grupperna i landet, och att intolerans inte längre ska tolereras.

Och skickar samtidigt en tanke till oss som redan lever i demokratiskt styrda länder. Vi har en skyldighet att värna dess grundtankar och visa hur det bör fungera i praktiken.

På min sida ”En bättre värld” utvecklar jag närmare hur tex Sverige kan bidra i den processen. Tyvärr har vi enligt mig knappast guldstjärna idag. Men det kanske kan ändras 🙂

Och avslutningsvis. Låt inte oss här i västvärlden slå oss allt för mycket för bröstet heller, för jag tror inte på One-size-fits-all när det gäller vilka mer konkreta steg Egypten kommer att behöva ta.

Stort lycka till i alla fall!!!

Annonser