Instämmer med Carl B Hamilton (fp) och Lars Pehrsson (fp) att vi bör öka, inte släppa påtryckningarna på Rumänien och Bulgarien. Allt annat är så klart helt människoovärdigt, både för de i dessa länder och de utanför. (SvD)

De avslutar sin artikel med:

Folkpartiet slår vakt om en grundtanke med EU: att människor ska kunna röra sig fritt mellan medlemsländerna. Just precis därför är det viktigt för oss att värna de kriterier och regler som har satts upp för att möjliggöra denna frihet. Det innefattar att alla EU-länder ska ha transparenta och fungerande rättssystem, och att korruption och organiserad brottslighet måste bekämpas med kraft.

Hittills har vi i alla fall i norra delarna av Europa varit lyckligt förskonade från större någon vidare värst utbredd korruption. Låt oss nu mota Olle i grind och inte direktimportera mer direkt in i EU.

Organisaerad brottslighet är tyvärr redan på frammarsch hos oss, men vi behöver ju för den saken skull inte underlätta dess framfart ytterligare.

Mycket märkligt att detta ens är en diskussion!

Annonser