Kan inte annat än instämma. Självklart ska vi ha meddelandefrihet i skattefinansierad verksamhet så som vård, omsorg och skola. (SvD)

Jag vill gärna tro att det ”bara blivit en miss”, så att alla självklart ska instämma i att denna miss ska åtgärdas.

Och för de som inte intuitivt ser detta. Eftersom verksamheten är skattebetalad så är det också gentemot skattebetalarna som lojaliteten bör ligga. Och så klart se till det bästa för de som ska vårdas eller utbildas.

Annonser