164 miljoner kostar det att administrera TV-avgiften. Det måste rimligtvis gå att hantera på ett smartare sätt. 7 miljarder i TV-avgift kan man också fundera på om de kunde användas smartare. (SvD)

En debatt gällande vad TV-avgiften ska användas till vore också på sin plats. Behövs den ens alls?

För vad är det vi vill åstadkomma, egentligen? Är jag för nyttofixerad och tråkig om jag påstår att det är för att förmedla information och fortbildning som ökar välståndet i landet, samt information som gör att vi kan styra landet på ett bra sätt. Dvs att vi ges det beslutsunderlag som krävs för att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare. Åter igen för att skapa välstånd.

Behöver vi speciell finansiering för detta, eller så hiskligt hög finansiering? Önskan är så klart att alla ska kunna komma till tals. Traditionellt har det krävts en hel del kapital för att kunna göra sin röst hörd på ett rimligt sätt. Så är det inte längre.

Däremot kan det redan idag vara oklart för den oinvigde vem det är som faktiskt står bakom olika budskap i mediadjungeln. Men det kanske redan idag är något som kommande generationer har koll på. Eller bör vi göra det tydligare?

Kanske skulle partistöden öka istället?

Jag välkomnar verkligen att detta ses över!

Annonser