Vill bara påpeka att jag imponeras av Libyens folk och deras mod att trotsa Kadaffi. (SvD)

Hoppas nu att de kan bygga upp ett mer liberalt samhälle. Kanske kan några av deras landsmän i exil bidra med erfarenheter från andra samhällsformer. Även om jag självklart räknar med att både FN och EU och andra också kommer att ställa upp så tar jag ändå på något sätt förgivet att de bör kunna hitta kunskapen bland de egna och därmet öka självkänslan bland medborgarna.

All lycka till!

Annonser