mars 2011


Jag har skrivit artikeln Dags för valfria gränser inom välfärden på Newsmill.

Notera att jag förtydligar vissa askpekter via kommentarsfältet på Newsmill.

Annonser

Jag instämmer till fullo med att barnfattigdom är helt oacceptabelt, men min gissning är att jag och Juholt har olika recept på hur den ska undvikas. (SvD)

Se bara på hans fyra huvudområden så signalerar han genast att det är fördelningspolitik som står högst i kurs. Åtgärder för tillväxt finns förhoppningsvis också på agenda, men de gör sig inte synliga som högsta prioritet. De fyra huvudområdena är:

 ta fram ett program mot barnfattigdomen, ta initiativ till en översyn av pensionssystemet, göra en genomlysning av de senaste årens marknadsavregleringar, i synnerhet elmarknaden, samt att genomföra en översyn av partiets skattepolitik.

Barn som lever i fattigdom och i än högre grad barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo hos sina föräldrar, eller har det väldigt tufft hemma, dessa barn och ungdomar måste vi verkligen värna bättre om.

När inte föräldrarna räcker till på ett eller annat sätt så måste vuxenvärlden gå in och ta sitt ansvar.

Minska långtidsarbetslösheten, speciellt inom utsatta grupper, är definitivt högsta prioritet från min sida. Fas 3 är onekligen ett misslyckande. Självklart har dessa personer något att tillföra. Hur kan det vara så svårt? Har vi som samhälle råd att stirra oss blinda på effektivitet i varje enskild verksamhet, istället för att se till samhället som helhet? Skulle vi kunna anpassa oss mer till konjungtursvägningarna?

Vad saknas? Startkapital? Ideer? Kompetens och drivkraft?

Tillbaks till frågan om arbetsfördelning och effektivitet. Vem skulle därhemma resonera såhär: Vi är sex personer i familjen där var och en kan jobba tre timmar om dan i hemmet. Om alla jobbar så effektivt de kan, så skulle vi klara oss med att de fyra mest effektiva jobbade tre timmar var om dagen. Så då låter vi dem göra det så kan de andra två spela något spel eller läsa någon bok istället.

Tror ni att ni skulle lyckas med att införa en sådan arbetsfördelning hemma hos er?

Avslutar med en angränsande fråga, som visserligen inte löser barnfattigdomen, men ändå är ett bidrag i den riktningen. Åtminstonde för de barn som har skilda föräldrar. För att underlätta att barnen får fortsätta att hålla bra kontakt med båda sina föräldrar så bör de kunna få ha rum hos båda förädrarna, vilket så klart kostar. Min åsikt är att man som förälder ska få göra avdrag när barnen har dubbelt boende. Flera barn kan så klart dela på ett rum, men att man har en större lägenhet än man skulle behöva om man bodde utan barn.

Vi är ett land som rimligen borde ha förutsättningarna för att utrota barnfattigdomen.

Genom kapitalförsäkringar så blir det fler och fler dolda ägare på börsen, men är det ett problem? (Di)

Hittills har det så vitt jag kan förstå inte varit något problem, då de ägare som hanterar kapitalförsäkringarna valt att inte utnyttja rösträtten. Dessutom verkar inte heller de dolda ägarna vara intresserade av att utnyttja sin rösträtt. Den möjliga lilla påverkan jag kan komma på att de då har är att de kan välja att byta kapitalförsäkring och på så vis möjligen styra något vilka branscher/företag som faktiskt får tillgång till deras kapital. Förutsätter att man har riktigt mycket pengar för att kunna påverka på det sättet, så då finns det nog enklare sätt att påverka. Om det nu är det man är ute efter.

Rent tekniskt antar jag annars att det skulle vara möjligt att få se vilka som faktiskt äger kapitalförsäkringarna.

Men är det ändå inte så att det är de som kan påverka som vi vill veta namnen på? En uppenbar lösning skulle i så fall vara att låta kapitalförsäkringar vara utan rösträtt. Verkar inte förändra något i realiteten just nu, men på så vis så förekommer vi eventuella framtida utnyttjanden av att kunna påverka utan att uppge vem man är.

Hum, hur fungerar det förresten andra vägen? Dvs om ett företag vill veta var kapitalet kommer ifrån, tex om man valt/tänkt att profilera sig som etiskt, ekologiskt, djurvänligt eller liknande. Hur kan man då spåra kapitalet?

Stympning är stympning, tar man bort en del av kroppen så stympar man den och tar man bort en del av könet så är det följdaktligen könsstympning. Tror först inte att det är sant att det finns de som på allvar uppenbarligen vill börja framhäva det positiva med könsstympning, och därmed även återgå till den något mildare termen omskärelse. (SvD)

Nej, alla kulturella särdrag är inte positiva och vi hjälper inga, varken män eller kvinnor, genom att visa mer acceptans för denna sedvänja.

Ja jag vet att det finns olika grader av könsstympning och att inte alla av dem påverkar varken sexliv eller de vanliga funktionerna. Och visst finns det vuxna kvinnor som skönhetsoperera sig.

Men de vi vill hjälpa är så klart de små flickor som könsstympas under vidriga förhållanden, de som får problem med både mensturation och vanliga behov, för att inte tala om sexlivet och barnafödanden. Och det kan väl ändå inte finnas någon vettig människa som tror att vi hjälper dem genom att anta en mer accepterande attityd?

Vi bör vara ytterst försiktiga att luckra upp dessa attityder bara för att vi i väst möjligen börjar få fler och fler kvinnor som själva faktisk får och kan välja.

Tog mig många år innan jag ens kunde tänka ordet könsstympning utanatt det närmast svartnade för ögonen. Ayan Hirsi Ali ger en bra inblick i olika sidor av könsstympning i sin biografi En fri röst.

Och ärligt talat, de kvinnor som av helt fri vilja faktiskt väljer att könsstympa sig i vuxen ålder. Tror ni verkligen att de bryr sig om våra attityder? Nej, försök istället att värna de små flickor som inte ges något reelt val.

Jag kan bli oerhört frustrerad och arg över vänsterfeministerna här i Sverige, och smått förundrad över vad som kan göras (och finansieras!) i jämställdhetens namn.

Men några som verkligen har mitt stöd i sin kamp är de kvinnor som slåss för rätten att kunna röra sig fritt i Egypten, Iran och Libyen, vilket det skrivs om i dagens SvD.

Andra frågor som, som i första hand drabbar främst flickor och kvinnor, i någon slags prioritetsordning:

 • Barnprostitution, trafficing och barnsoldater
 • Slavhandel (Vet inte om det drabbar fler kvinnor, men oacceptabelt!)
 • Gatubarn, i första hand de utan någon vuxen som tar ansvar
 • Analfabetism – mycket bristfällig utbildning
 • Rättssystem som likställer män och kvinnor, inkl rättssäkerhet
 • Misshandel i hemmet
 • Tvångsgifte
 • Könsstympning
 • Brist på preventivmedel samt barnmorskor
 • Erkänn att det finns olikheter mellan män och kvinnor och låt oss komplettera varandra. Sträva inte efter ett blint 50/50 i allt. Låt även flick-flickorna och pojk-pojkarna få livsluft, och sträva inte enbart efter pojkflickor och flickpojkar. De senare ska så klart fortsätta att få plats! Och använd inte dina egna barn i din egna könskamp.
 • Barn- och äldreomsorg, vilket ger kvinnor en faktisk valmöjlighet både de som väljer att avlastas och de som avlastar
 • Hjälp i hemmet, vilket kvinnor en faktisk valmöjlighet både de som väljer att avlastas och de som avlastar
 • Uppmuntra privatisering i kvinnodominerande branscher

Oj, listan blev längre än jag trodde och ändå har jag säkert glömt både viktiga och mindre viktiga saker.

Här i Sverige tycker jag framförallt att vi kvinnor och män ska se till att uppskatta varandra och dra nytta av varandras styrkor och hjälpa varandra med eventuella svagheter. Och på så sätt bli ett föregångsland på riktigt.

Och jag uppskattar verkligen att jag har fått växa upp i ett land som Sverige på 70-80-talen, så förstör nu inte det med genusforskning som ovetenskapligt lämnats i händerna på så kallade feminister och desamma som använder hela vår barnomsorg och skola som sin egen sandlåda att testa i.

Spontant låter RIT avdrag som något positivt, dvs att du får dra av för IT tjänster i hemmet. (SvD)

Win-win då de som inte kan så mycket om datorer får hjälp av de som kan dessto mer, utan att behöva förlita sig på en IT kunnig och hhjälpsam vänkrets. Samtidigt som det rimligtvis bör innebära lite extra skatteintäkter och minskade A-kasseutgifter.

Låter helt klart värt att pröva. Ser ingen uppenbar risk med att införa det.