Genom kapitalförsäkringar så blir det fler och fler dolda ägare på börsen, men är det ett problem? (Di)

Hittills har det så vitt jag kan förstå inte varit något problem, då de ägare som hanterar kapitalförsäkringarna valt att inte utnyttja rösträtten. Dessutom verkar inte heller de dolda ägarna vara intresserade av att utnyttja sin rösträtt. Den möjliga lilla påverkan jag kan komma på att de då har är att de kan välja att byta kapitalförsäkring och på så vis möjligen styra något vilka branscher/företag som faktiskt får tillgång till deras kapital. Förutsätter att man har riktigt mycket pengar för att kunna påverka på det sättet, så då finns det nog enklare sätt att påverka. Om det nu är det man är ute efter.

Rent tekniskt antar jag annars att det skulle vara möjligt att få se vilka som faktiskt äger kapitalförsäkringarna.

Men är det ändå inte så att det är de som kan påverka som vi vill veta namnen på? En uppenbar lösning skulle i så fall vara att låta kapitalförsäkringar vara utan rösträtt. Verkar inte förändra något i realiteten just nu, men på så vis så förekommer vi eventuella framtida utnyttjanden av att kunna påverka utan att uppge vem man är.

Hum, hur fungerar det förresten andra vägen? Dvs om ett företag vill veta var kapitalet kommer ifrån, tex om man valt/tänkt att profilera sig som etiskt, ekologiskt, djurvänligt eller liknande. Hur kan man då spåra kapitalet?

Annonser