Stympning är stympning, tar man bort en del av kroppen så stympar man den och tar man bort en del av könet så är det följdaktligen könsstympning. Tror först inte att det är sant att det finns de som på allvar uppenbarligen vill börja framhäva det positiva med könsstympning, och därmed även återgå till den något mildare termen omskärelse. (SvD)

Nej, alla kulturella särdrag är inte positiva och vi hjälper inga, varken män eller kvinnor, genom att visa mer acceptans för denna sedvänja.

Ja jag vet att det finns olika grader av könsstympning och att inte alla av dem påverkar varken sexliv eller de vanliga funktionerna. Och visst finns det vuxna kvinnor som skönhetsoperera sig.

Men de vi vill hjälpa är så klart de små flickor som könsstympas under vidriga förhållanden, de som får problem med både mensturation och vanliga behov, för att inte tala om sexlivet och barnafödanden. Och det kan väl ändå inte finnas någon vettig människa som tror att vi hjälper dem genom att anta en mer accepterande attityd?

Vi bör vara ytterst försiktiga att luckra upp dessa attityder bara för att vi i väst möjligen börjar få fler och fler kvinnor som själva faktisk får och kan välja.

Tog mig många år innan jag ens kunde tänka ordet könsstympning utanatt det närmast svartnade för ögonen. Ayan Hirsi Ali ger en bra inblick i olika sidor av könsstympning i sin biografi En fri röst.

Och ärligt talat, de kvinnor som av helt fri vilja faktiskt väljer att könsstympa sig i vuxen ålder. Tror ni verkligen att de bryr sig om våra attityder? Nej, försök istället att värna de små flickor som inte ges något reelt val.

Annonser