Nyss hemkommen efter att ha sett senaste X-Men filmen. Varmt rekommenderbar! SvD

Här fick vi veta hur allt började. Hur de hittade varandra, och varför Xavier och Magneto valde olika banor.

För på sätt och vis kan man säga att de hade liknande ärftliga förmågor, i och med att de båda var mutanter. Den ene telepati, den andre makten över metall. Däremot skiljde sig deras start i livet åt dramatiskt. Magneto fick sitt liv präglat av koncentrationsläger, förlust av sina föräldrar samt att vara försökskanin. Xavier däremot växte upp på ett välbärgat gods, fick möjlighet till studier och fick dessutom dela sin uppväxte men en jämnårig mutant, Mystique.

Visst är det så att inte alla med en jobbig barndom med automatik får en något mer krass människosyn, och jag är verkligen inte för att vi ska göra våra barn björntjänsten att curla dem. Men jag vill ändå passa på att framhäva vikten av att vi ger alla våra barn en så rättvis start i livet som möjligt. Tyvärr finns det allt för många barn i världen som har en uppväxt liknande Magnetos, men med avsaknad av de starka krafter han ändå besitter. Tex kan man ta sig en titt på Ecpat siten, om man skulle behöva påminna sig.

Annonser