Såhär till Sveriges Nationaldag har Newsmill en serie om svenskhet, där jag har artikeln Vi svenskar borde göra upp med bruksmentaliteten, vilket även stöttas av intervjun med Per Bauhn: Vi behöver ingen politik för att känna oss som svenskar där han bland annat tar upp avigsidan med konsensusmentaliteten. I ingressen hittar vi:

Det svenska anpassningstänkandet, sammanjämkandet av åsikter, som är inbyggt i konsensuskulturen, leder lätt till en räddhågsen relativism, där man visserligen inte själv är benägen för extremism, men där man heller inte är beredd att stå upp mot extremister i ens omvärld, säger professor Per Bauhn i en intervju om konsensuskultur och svenskhet.

Och DN har publicerat Sådan är Svensson. Hum, fast vill en riktig Svensson vara en Svensson? Tja om vi tar till oss det som skrivits om konsensus så är nog de allra flesta mycket nöjda med det, samtidigt som de lyfter fram någon liten skillnad så att de kan visa på att de ändå är lite lagom unika och orginella.

Annonser