Varför ska allt feminiseras? Maskulinitet kan faktiskt också vara positivt! Sedan finns det så klart både för och nackdelar med båda, så som med allt. (SvD)

Och så kanske till den trixigaste frågan. Ska vi uppfostra våra små att bli bra samhällsmedborgare eller ska vi uppfostra varje individ så att det blir så bra som möjligt för just henne eller honom? Naturligtvis behöver det inte vara någon motsättning mellan dessa mål, och svårigheten kanske snarast ligger i att vi faktiskt inte vet hur det kommer att se ut när dagens små växt upp.

Som jag sagt massa gånger här på bloggen, jag är övertygad om att det generellt finns skillnader mellan flickor och pojkar och mellan män och kvinnor, och att det är väldigt bra eftersom vi då kan komplettera varandra på ett bra sätt.

Men detta är just generellt. På individ nivå finns det många skillnader, och dessa bör bejakas så länge de inte är skadliga för individen eller omgivningen. Låt det få finnas inte bara pojk-flickor och flick-pojkar, så som dagens strävan ser ut, utan lämna även plats för våra flick-flickor och pojk-pojkar.

Och vad är det som är så hemskt med maskulinitet? Och kanske är det så att vi inte behöver fullt så många krigare och jägare som förr i tiden, men låt oss ta tillvara det positiva i beskyddar rollen.

Låt oss tex höja statusen för våra poliser och brandmän. (Oberoende av om de sedan råkar vara män eller kvinnor, så länge vi inte tror att vi ska ha 50/50 i dessa kårer.)

Annonser