Jag förutsätter att majoriteten av svenskarna fördömer hedersmord och hedersvåld, och att det naturligtvis helst ska stoppas innan det ens sker. Sanna Ryman tar upp några aspekter kring rättsväsendet. (SvD)

Men hur stoppar vi det då? Jag tror att den tunga biten ligger i att ändra attityder. Jag anser att det är bra att media och den ”vanlige Svensson” är tydlig med att detta är något fullkomligt oacceptabelt, men tyvärr räcker inte det. Om det inom sub-kulturer ändå finns de som hyllar och tar hedersvåld för given så kommer vi ha det ytterst svårt att utrota denna attityd.

Visst har vi svårt att påverka kulturer i andra länder, so i sin tur får inverkan här, men hur är det med ledarna i dessa sub-kulturer här i Sverige. Vad gör de för att förvärra eller utrota problemet?

Jag är medveten om att det inte finns någon given företrädare, men varför hittar man inget synbart om detta hos sveriges unga muslimer, borde inte detta rimligen vara en otroligt intressant och viktig fråga för deras del? Förhoppningsvis är det det, men jag hittar inget på nätet. Sveriges muslimska råds webbsida har tyvärr blivit hackad så jag kan inte se vad som står där.

Självklart menar jag inte att varje enskild muslim bär skuld till hederskulturen, däremot anser jag att ingen bör stå bakom den och att de som faktiskt har makt att kunna påverka, att de också har en skyldighet att använda den makten i gott syfte.

Annonser