Av artikeln i SvD verkar det som om de två anställda som agerat högst inhumant på ett äldreboende i Norrköping ändå ska få komma tillbaks till sina tjänster. (SvD)

Hur smart är det? Och det ännu märkligare är att det är just för att de är olegitimerade.

Så okunnig personer får betee sig hur de vill, medan utbildad ska förstå bättre? Efter vad jag förstått så var det knappast så att de hantera de äldre på ett sätt som kräver utbildning för att förstå att det inte är acceptabelt.

Och de äldre lär knappast bry sig om i fall det är en olegitimerad eller legitimerad person som kränker dem.

Dessutom är det inte så att jag säger att de ska stängas ute från arbetsmarknaden i sin helhet, men alla är inte lämpade att ta hand om äldre. Och dessa två är det uppenbarligen inte.

Vi ska överhuvudtaget inte ha personer med läggning åt maktmissbruk i de miljöer där de tillåts få utöva det, så som inom äldre-vård, handikapp-vård, barnomsorg och psykiatri.

Annonser