Tragiskt och pinsamt. Södertörns brandförsvar anger både kön och etnicitet som anställningskrav. Rimligen kan varken kön eller etnicitet spela någon roll för en bättre bransäkerhet. (SvD)

Varför finns det de som envisas med att tro att jämlikhet är samma sak som att varje arbetsplats och del av samhället ska vara en spegling av samhället i stort?

I mina ögon är jämlikhet när du bedöms utifrån dina meriter och ditt agerande, oberoende av kön, ålder, etnicitet eller födelseort.

Annonser