Ska islamister få pengar av oss skattebetalare? Ett självklart nej enligt mig, men uppenbarligen något som behöver diskuteras då inte alla instämmer.

En debatt pågår just nu på Newsmill. Jag instämmer med William Petzäll, men börjar i det närmaste gråta när vi har en islamistexpert som försvarar bidragsgivandet, nämligen Aje Carlbom.

Ett utdrag ur William Petzälls text:

Det är bland annat hemsidan www.muslim.se som svenska skattebetalare bekostat, där det bland annat står att läsa om att kvinnor som menstruerar inte får citera koranen, att det är förbjudet att hjälpa och bli vän med icke-muslimer, att deltagande i allmänna val bara är accepterat när det ligger i islams intresse, vilket kanske delvis förklarar att vi har en riksdagsledamot för moderaterna som öppet bekänner sig till islamismen. Vidare står det att läsa att straffet för homosexualitet är döden och att det är judarna som driver världsbanken och IMF för att förtrycka världen. Man uppmanar även muslimer att inte delta i svenska högtider eller traditioner och i flera publicerade artiklar går det att läsa om en primitiv och förtryckande kvinnosyn.

Aje Carlbom däremot anser:

Ett annat motiv för att staten bör fortsätta med finansiering av sina motståndares verksamheter är att det möjliggör för en viss insyn i deras arbete.

Tala om att vilja öka islamisternas förakt mot oss. För med rätta så föraktar de självklart ren dumhet, speciellt när det kommer från de som rimligen borde ha kunskapen; våra folkvalda och våra experter. För att inte tala om vilka signaler som skickas ut i samhället; Vi anser att detta är så bra åsikter att vi till och med vill sponsra propagandan av dem. Och vem tror Carlbom att han lurar? Tror han på fullaste allvar att vi får mer insikt? De visar väl precis just det som de har lust att visa ändå.

😉 fast lite kul är det ju om de nu fått pengar av oss för att göra denna hemsida och att vi faktiskt därmed fått mer insikter i deras agenda … Och då hör det till saken att de uppenbarligen anser att dessa åsikter på muslim.se var tillräckligt pk …

Avslutningsvis instämmer jag helt i Per Gudmunssons påpekande i artikeln i SvD Ge inga bidrag till hatet:

Demokratiministern borde omedelbart utreda hur det kan komma sig att Ungdomsstyrelsen gång på gång kan betala ut bidrag till antidemokratiska rörelser.

Och varför ska vi överhuvudtaget ge skattepengar till religiösa samfund?

Passar på att även länka till Lena Anderssons artikel, även den på Newsmill, där hon tar upp att vi redan börjat censurera till följd av hot och våld från islamister.

Annonser