Instämmer till fullo med Andreas Wejderstams påpekande att vi bör slopa den lag som enbart gäller för Svenska Kyrkan, och i stället låta Svenska Kyrkan lyda under samma lagar som övriga trossamfund. (SvD)

Personligen hade jag ingen aning om att Svenska Kyrkan lyder under en egen lag, och jag antar att jag inte är den enda som missat denna märkliga särbehandling.

Måhända hade den en plats då när kyrka och stat tog ett rejält kliv mot sekularisering,som någon slags övergångslag, men som sagt; Nu är det väl ändå dags att ta bort denna lag.

Passar på att säga: Och för övrigt anser jag att den juridiska vigselrätten ska tas bort från trossamfund.

Förövrigt har jag aldrig någonsin förstått det där med att använda samma partiindelningar i kyrkoval som i riks-, landstings- och kommunval.

Annonser