Ett efterlängtat krafttag mot de som förespråkar samt själva använder våld mot de som inte instämmer i deras åsikter. (SvD)

Våldsam extremism har man benämnt det. Tyvärr opponerade sig vissa muslimer genast mot att man inte skulle få ha extrema åsikter. Eller rättare sagt: Vem definierar vad som är extremt? Visserligen en relevant fråga, men:

Missar man inte hela meningen om man väljer att vrida det på det sättet. Det är väl ändå detta med våld som är avgörande. Du får väl ha och uttrycka hur extrema tankar och åsikter du vill, så länge du inte hotar med våld mot de som har något att invända eller anser något annorlunda.

Yttrande och åsiktsfriheten är så klart kvar. Men självklart innefattar inte den friheten att få hota andra med våld pga deras åsikter.

Funderar på om inte ordet intolerant hade varit mer passande än extrem. För det handlar ju enbart om de personer med extrema åsikter som är så intoleranta att de förespråkar våld mot de som inte instämmer.

Annonser