Jag skrev precis om olje/gas frågan mellan Kina, Philipinerna med flera. För nog är det så att de flesta skulle tacka ja till de inkomster olja/gas kan ge.

Obama har istället fått ta hänsyn till en annan oljefråga, nämligen den som istället kan ha negativ inverkan. Jag syftar på den oljeledning som önskas från Canada till Texas. (SvD)

För visst är det så att den olja som har mycket att ge även kan förstöra en hel del, speciellt om den missköts.

Men jag har full förståelse för om man vill minska sitt oljeberoende till mellanöstern. Hoppas bara man inte gör det på bekostnad av miljö, djur och människor. Kanske är jag naiv, men finns inte tekniken för att kunna sköta detta på ett tillräckligt bra sätt. Om man vill, förstås …

Annonser