Olja och gas.

Maktfaktorer att räkna med, och nu finns de även i Kinas närhet. Fredrik Malm har beskrivit situationen i artikeln Kinas oroande upprustning.

Det där med rättvisa är inte alltid så lätt, och speciellt inte då stora värden så som olja och gas står på spel.

Sex länder gör helt eller delvis anspråk på Spratlyöarna. Anspråken är överlappande och motiven skiljer sig åt. Filippinerna hänvisar till havsrättskonventionen, Vietnam menar att man fick jurisdiktion över området när fransmännen lämnade Indokina. Till detta åberopar Vietnam och Malaysia sina anspråk utifrån kontinentalsockelns längd.

Mest förvånande är dock Kinas ståndpunkt. Beijing hävdar att hela Sydkinesiska sjön tillhör Kina, och åberopar besittningsrätt sedan Handynastin på 700-talet.

Dessutom har jag en misstanke om att vi i Sverige (väst?) har en lite väl tilltagen tilltro till att alla parter ska eftersträva just rättvisa. Men om man tar en liknelse osm kanske ligger lite närmare de flesta. Säg att du har en knacklig ekonomi och flera barn, några som behöver läkarvård du inte har råd med och andra som skulle behöva utbildning du inte kan ge dem. Så plötsligt dyker ett arv upp, men ni är flera presumtiva arvtagare. Hur skulle du då agera? Hur tror du att de flesta i din omgivning skulle agera?

Onekligen finns det många i alla dessa presumtiva olje-gasägarländer som skulle kunna få stor glädje av dess rikedomar. Hoppas nu verkligen att det kommer dem till gagn, istället för att de dras in i ett krig.

Och även om detta med rättvisa i vissa delar är subjektivt, så önskar jag ändå att det blir en så rättvis lösning som möjligt.

En bra sak med det moderna samhället är att vi faktiskt har mer och mer insyn, så bullies kan inte agera precis hur de vill bara för att de råkar vara starkast. Tyvärr kräver det att omvärlden är än starkare.

Så, jag håller tummarna för att de liberala krafterna ska verka. Och i mina ögon så är det idag USA och EU som är starkast i den frågan. FN blir tyvärr lite vingklippta när de liberala krafternas motståndare också ingår.

Annonser