Barn kan av olika anledningar kortsiktigt behöva ett hem, innan ett mer permanent boende har ordnats. Orsaken är oftast (alltid?) något som påverkar barnen starkt, tex att de sett våld mellan föräldrarna, mist sina föräldrar eller liknande.

Sedan 2004 har man börjat införa speciella barnahus, för att på ett bättre sätt ta hand om dessa barn, så att de slipper slussas runt mellan polis, sjukhus och andra ställen. (SvD)

Nu höjs röster för att införa en certifiering för att få kalla sig Barnahus. Spontant anser jag det vara positivt. Förutsatt att man inte gör det för administrativt krångligt! Samt att man så klart sätter upp kriterier på ett sätt som driver dessa verksamheter åt rätt håll, dvs

Att värna dessa barn när de många gånger är som mest sårbara.

Just de barn som sett våld kommer det dessutom extra pengar till. Bra! Våldet är oftast toppen på ett isberg, där det finns många fler underliggande problem att också hjälpa dessa barn att hantera. (SvD)

Annonser