Skönt att höra att kraven in till försvaret ligger kvar! (SvD)

Man vet ju aldrig när krafter emellanåt får för sig att alla delar av vårt samhälle ska vara en närmast exakt avspegling av samhällets sammansättning i stort. Det är illa nog att de redan förstört rekryteringsbasen till brandkår och polis.

Annonser