23 miljoner, det är vad en gängmedlem i snitt kostar för en 15 års period. (SvD)

Skrämmande siffra, men enligt mig är det minst lika skrämmande att samhället uppenbarligen inte haft koll på denna siffra tidigare!

Om det finns förändringar vi vill få till i samhället så borde våra nationalekonomer rimligtvis räkna på:

  1. Kostnader respektive intäkter om samhället inte gör några insatser
  2. Kostnader respektive insatser om samhället gör en insats

Tex får bort en kriminell individ som dessutom rekryterar, och istället får in honom/henne i laglig verksamhet.

Om vi räknade så för alla som behöver samhällets hjälp till en större förändring, inte bara kriminella, utan också missbrukare, psykiskt sjuka och hemlösa, ja då är jag övertygad om att betydligt fler skulle ta sig ur sitt missbruk, fler psykiskt sjuka skulle kunna hantera sin sjukdom och att vi i princip skulle kunna utrota hemlösheten.

Och förutom den nationalekonomiska vinsten så får vi så klart ökat välmående hos både individerna och de i deras närhet. 🙂

Tillägg efter den första publiseringen

Glömde ju att skriva att om vi skulle börja räkna på det sättet, ja då är jag övertygad om att betydligt fler preventiva åtgärder skulle sättas in. Billigare, och mindre skada.

Annonser