Väldigt bittert kan jag konstatera att; ja lägger vi upp bollen för smash så är inte sådana som Putin sena att slå till.

Visst tycker jag att demokrati kan vara bra, men i vårt eviga vurmande där vi framställer demokrati som nirvana, ja då blir det så klart enklare att använda det vapnet mot det västerländska synsättet.

Jag syftar denna gång på Putins uttalande gällande Syrien. (SvD)

Inte för att detta på intet sätt rättfärdigar Putins agerande, men det lyfter behovet av att diskutera vad det faktiskt är vi vill uppnå. Sedan kan, i min värld, demokrati många gånger vara ett medel för att nå dit.

Men jag anser det farligt att hantera och diskutera demokrati som om det skulle vara ett mål i sig.

Om man söker på ”demokrati” på denna blogg så får man detta resultat.

Annonser