Det blir lätt väldigt mycket data av allt knapptryckande och dyligt. Och all denna data behöver hanteras och ibland lagras. Facebook tar tex serverhallar i Luleå till hjälp.

Trots att dessa är så energieffektivt byggda att de till och med blivit grattulerade av Greenpeace, så genererar de ändå en ofantlig mängd överskottsvärme. Och de gör av med lika mycket el som hela SSAB!

I dagsläget är det dock inte aktuellt att lyckas återvinna denna värme, trots att värmen omräknat i el motsvarar elförbrukningen av en stad motsvarande Västerås. (SvD)

Det spontana skulle vara att använda värmen till fjärrvärme, men i Luleå finns det redan gott om fjärrvärme, och den är inte så lämplig att transportera längre sträckor då värmen sjunker en hel del desto längre den behöver transporteras.

Och jag antar att vi ännu inte har så effektiva sätt att omvandla värme till el. Men antar också att det forskas på området, så vem vet!

Men det mest positiva tycket jag var att de inblandade har en vilja att värna miljön, och jobbar tillsammans i den riktningen.

Och på tal om de stora datamängderna, som är ”boven” till elförbrukningen, så är det säkert också en hel del av den datan som bidragit till att minsa Co2 halten på annat sätt, framför allt minskat resande och minskat ”pappersskickande”.

(Därmed inte sagt att all ökad datamängd, samtidigt inneburit minskad Co2 någon annanstans.)

Annonser