Anna Troberg tar upp vårt lands föråldrade system att hantera våra sjukjournaler, vilket dels är ineffektivt och kan leda till felaktig vård, dels läcker som ett såll. (SvD)

Det jag varmt skulle välkomna i hennes förslag är att en viss del av journalen kan vara öppen, men att andra delar är stängda till dess att vårdpersonal tillsammans med patient öppnar just den del de behöver tillgång till. Och vi de tillfällen man är oförmögen att delta i öppnandet, ja då krävs två ur sjukvårdspersonalen. Naturligtvis blir du informerad så snart du är mottaglig för informationen.

I den öppna delen bör man, enligt mig, ges möjlighet att lägga in ett brev till framtida sjukvårdspersonal. Som de ska läsa om man vid tillfället för behov av vård inte är förmögen att föra sin egen talan. Här är ett exempel på ett sådant brev.

Annonser