Ja, vem är bäst lämpad att fördela vår tillväxt? Buffet anser till exempel att USAs rika borde betala mer i skatt än de gör idag. (SvD)

Vad man anser har troligen mest att göra med vilket mål vi har för världen, samt vilka som är bäst lämpade att säkerställa att vi rör oss i den riktningen.

Det normala är att om någon skapar tillväxt (tex jobbar) så kommer de pengarna dels personen tillgodo, dels stat/kommun/landsting. Alla dessa får sedan använda pengarna inom lagens råmärken.

Vill man att staten m fl ska ha mer pengar, så litar man troligen på att de fördelar pengarna klokare än individerna.

På senare tid har jag fundera över en mellanvariant. Att vi också skulle införa att individen (företag) skulle kunna använda ytterligare en del av sina pengar, men då bara inom förutbestämda områden, tex inom välfärd. Jag har filosoferat lite kring detta i min artikel Om det där med tillväxt

Och vad tror ni? Finns det en möjlighet att vi inom en snar framtid värdera mer efter våra gärningar, än efter de pengar vi drar in? Klart att bu kan göra fler goda gärningar om du har mer pengar, men du kan också göra fler onda gärningar.

Annonser