juli 2012


En liten inblick i mitt privata liv. Idag skrev jag och min sambo två prov (av fyra) och vi är nu kvalificerade att söka Trafiktillstånd för taxiverksamhet!

Det krävs fyra avklarade prov, samt 100 000:- om man som vi ska ha en taxibil. För varje nästföljande krävs 50 000:- per bil.

Jag har verkligen lärt mig väldigt mycket, och en hel del är så klart bra att kunna eller känna till när man driver ett taxiåkeri. Min roll kommer vara att sköta bokföringen, i övrigt fortsätter jag med mitt vanliga jobb. Blir framför allt mitt privata surfande/bloggande som får ersättas av bokföring. Återstår att se hur svårt/tidskrävande det är 🙂 Kul i vilket fall som helst med lite nya erfarenheter 🙂 Idag signerades även anställningsavtalet med vår första anställde 🙂 Mycket nöjd!

Som sagt, inte helt fel att tvingas lära sig en del innan. Även om jag inte anser att man rimligtvis ska behöva kunna så mycket utantill.

Samtidigt kan jag inte låta bli att förundras över varför just åkerinäringen ska behöva göra speciella prov för att driva verksamhet. Visst, det är (var?) kanske inte den mest seriösa branschen. Och nu när vi klarat kraven så är det ur konkurrenssynpunkt klart bättre för just oss. Men varför har man i så fall inte såhär i fler branscher? Har det inte hjälp? Varför tar man i så fall inte bort det? Har det fungerat? Varför utökar man det som sagt inte i så fall?

Eller är jag bara dåligt påläst?

Avslutningsvis: Oj vad vilotidsfrågor jag har löst idag! Både i provet med fallstudier samt i provet om tekniska normer o dyl. (De två andra gäller juridik respektive ekonomi.)

Och nu: Lite vin till mig :-))

Annonser

Är visst många som anser att privata skolor och vårdföretag, som finansieras av skattemedel, inte ska få ta ut vinster.

Blir så trött på hyckleriet när folk blir upprörda över att skattepengar hamnar som vinster i privata företag. Hallå! Hur tror de alla offentliga hus och vägar byggs, resor betalas, mat o städning köps in mm mm

Kanske bäst att påpeka: Självklart ska alla skattekronor användas klokt, men kom inte med det dåliga argumentet att ingen vinst får landa i någon privat ficka.

Då är det enligt mig av betydligt större vikt att diskutera hur vi säkerställer att vettiga avtal skrivs med skola och vård, och hur vi sedan ser till att de verkställs.

Jag har skrivit en del om detta tidigare, och det är verkligen ingen lätt uppgift. Men det betyder ju inte att vi därför ska undvika att diskutera den, och istället hoppa på den till synes så mycket enklare frågan om förbud mot vinst.

En närliggande fråga som ligger mig varmt om hjärtat är hur vi säkerställer att det faktiskt är de som både månar om elever/vårdtagare, dess anhöriga och värnar om att de skattekronor vi har räcker till så mycket som möjligt, som också driver skola och vård för skattepengar. Oberoende av om de gör det som en del av stat, kommun eller landsting, eller om de gör det i privat regi.

Klart att det även finns massa konsultuppdrag, reklamjippon o dyl som också är svåra att utvärdera när det gäller användandet av våra skattekronor. Men självklart är det inte just skattekronorna i sig som gör denna fråga så ytterst viktig, utan de individer som kan hamna emellan, och som ofta är i en utsatt och/eller beroende position.

Det är väl ändå dessa vi vill värna. Det är här fokuset bör ligga!

Företag som inte levt upp till sitt åtagande ska så klart inte kunna plocka ut vinst, och ska så klart även vara retroaktivt återbetalningsskyldiga. Rimliga straff ska också finnas, och självklart ska vi alltid ha meddelandefrihet. Men de som sköter sitt uppdrag på ett bra sätt bör rimligtvis även belönas för det.