Magnus Rosenberg kan väl bara inte finnas på riktigt! (SVT)

Vem vid sina sinnes fulla bruk kan inbilla sig att det är för  en tvåårings bästa att efter en extremt tuff start i livet nu åter ryckas upp för att eventuellt eventuellt kanske kanske återförenas med en mamma som övergivit henne, och som bara vid ett tillfälle på två år visat något litet intresse att träffa sin dotter.

Hon har väl ändå förbrukat sin rätt som mamma! Vem kan rimligen vara så elak att den vill bidra till att en misshandlad försvarslös liten flicka ska tvingas återförenas med sin förövare! För helt uppenbart har mamman låtit sin dotter bli både undernärd och misshandlad när hon var bara någon månad.

Mikael Ribbenvik är visst precis lika sjuk.

”Här ska vi inte välja vad som är bäst … ” Nehej men samtidigt påstår ni att ni gör detta för barnets bästa …

Självklart ska hon kunna adopteras! Finns ingen rimlig anledning som talar emot! Hade mamman funnits här hade hon rimligtvis ändå fråntagits vårdnaden. Hoppas jag!!!

Trots allt så har jag en förhoppning om att övriga i detta land ändå ser det sinnessjuka och protesterar så högljutt att de där två herrarna får vika sig.

Annonser