Behöver det bli ett problem med att höja åldern för hur länge du får jobba kvar från 67 till 69 år? (Di)

Med tanke på att vi blir allt rörligare, så hur många kommer ens att vilja vara kvar på samma tjänst?

Jag vill även gärna tro att vi verkligen går emot att byta jobb allt oftare, och att det finns jobb som passar personer i olika skeden i livet och med olika erfarenheter.

Och om man nu skulle bli så gammal och gaggig utan att ha förstånd att flytta sig, så stöttar väl regelverket redan idag att man kan bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Det vill säga att man inte längre fyller de kvalifikationer som krävs för att utföra tjänsten ifråga.

Och om regelverket inte stöttar detta redan idag, så borde det rimligtvis gå att ordna.

Själv anser jag mig bli effektivare och effektivare för var dag som går, så det kommer ju inte finnas någon hejd på hur effektiv jag är när jag är 67 😉

Däremot tycker jag mig aldrig höra någon förklaringsmodell för hur vi går från den höga arbetslöshet vi har nu, till att både dessa och pensionärer och våra nytillkomna arbetare (unga och inflyttade) är tänkta att fylla det där enorma arbetskraftsbehovet vi ser framför oss.

Vem säger att majoriteten av dessa vill och kan jobba inom vården. För efter vad jag förstått så är det där vi ser den stora arbetsbristen.

Personligen tycker jag i och för sig att det låter mycket tilltalande om jag kunde få några år inom långvården som sällskapstant.

Annonser