Obama valde att inte svara på frågan om han kan tänkas ge klartecken mot Syrien även om han inte får Kongressens stöd. (Di)

Jag instämmer i att om man kan förhindra maktmissbruk så ska man göra det. Obama påpekar att vi inte kan se på när barn gasas.

Men det finns två frågetecken här, minst.

Just nu verkar långt ifrån alla vara övertygade om att Syrien använt gas, även om vi förhoppningsvis snart vet mer.

Har USA tillräckligt mycket resurser och förmåga att kunna gå in på ett bra sätt, dvs gå in och faktiskt lyckas. Inte starta ett ”dumt” krig, som Obama sagt sig ogilla (SvD) Eller skulle de resurserna faktiskt göra bättre nytta på annat sätt, på andra platser? Eller räcka till om de väntade på fler?

Samtidigt är det viktigt att visa både de drabbade och omvärlden att om man kan göra skillnad så ska man reagerar.

Frågan är hur. Och när.

Annonser