Love Ekenberg med flera skriver i SvD: Sverige riskerar att hamna i jumboklass. I denna artikel lyfter de framförallt fram vår bristfälliga användning av informations- och kommunikationsteknologi (IKT), men kritiserar även förslaget att öka antalet platser på lärarhögskolan.

Jag instämmer i de förslag de lägger fram:

1. Inför ett flertal obligatoriska kurser kring IKT och lärande på alla lärarutbildningar.

2. Skapa landsomfattande distansutbildningar i kollaborativt IKT-baserat lärande för fort- och vidareutbildning av alla yrkesverksamma lärare.

3. Skapa nya experimentella lärarutbildningar med stark grund i moderna krav på kompetens (21st Century Skills) och IKT-pedagogik.

4. Utveckla IKT-lösningar som passar olika ämnen och stadier inom områden som mobilt lärande, sociala medier och lärande samt även spelorienterat lärande och simulering.

5. Skapa en gemensam öppen resurs med digitala läromedel i form av video, spel och liknande tillgängligt för alla.

Samtidigt vill jag påminna mig att studier visat att kunskapsnivåer inte står i direkt relation till större klasser, utan att det i stället är att föredra bra lärare.

Och så vill jag även slå ett slag för arbetsmiljön i skolan. För lärarna och för eleverna. Till exempel är jag övertygad om att våra bokstavsbarn inte skulle behöva så mycket extraresurser om det bara vore studiero i klassrummet. Extraresurser, ja visst, men inte alls i samma utsträckning som behovet ser ut idag.

Och en tredje kommentar: Vad gör skolan för att bli snabbare i sitt förändringsarbete? Det är inte acceptabelt att hela generationer ska användas som testgrupper, utan att betydligt snabbare kunna förändra när man upptäcker att vissa metoder inte alls fungerar.

Är det någonting som är säkert i denna snabbt föränderliga värld så är det just att den är snabbt föränderlig. Då räcker det inte att vi utbildar lärare en gång och sedan tror att de ska klara sig på det under hela sitt yrkesverksamma liv.

Annonser