Att hata är en känsla, och en känsla kan knappast förbjudas. Men i vilken grad har man rätt att uttrycka sin känsla?

Jag tänker på den pågående diskussionen om troll på nätet.

I princip anser jag att man ska kunna få uttrycka sitt hat på ett ”civiliserat” sätt.

Vad är då civiliserat? Våld och hot om våld är definitivt uteslutet och ska självklart vara kriminellt. Det är inte bara att ses som ett angrepp på individen utan på hela vårt öppna samhälle.

Däremot får man nog vara beredd på lite kraftuttryck. Vi kan inte lagstifta om att alla ska vara vältaliga. Jag antar att vi hamnar i gråzonen där kraftuttrycken blir allt för personliga och där tonen antyder hot om våld.

Vad har då internet haft för del i trollens framfart? Jag tror att en förklaring är den ökade öppenheten mellan olika gruppers åsikter, tillsammans med lättheten att kommentera direkt. Finns det då något gott som trollen för med sig? Om inte annat så visar de att någon/något upprört dem mycket. Sedan att de kan tyckas uttrycka sig klumpigt är en annan sak.

Jag tror vi kommer att lära oss att hantera de ”icke våldsbejakande” trollen på nätet. Det främsta vapnet, som jag ser det, är att inte börja spela på deras villkor, utan skriva och uppträda för att få de sympatier man faktiskt själv valt att värdesätta.

Det gäller att välja sina strider, likväl som att välja sina domare.

Troll som ”bara” stör en diskussion ska så klart ”bara” stängas ute. Det finns ingen rättighet som säger att andra måste diskutera med en, speciellt inte om man inte uppför sig något så när civilicerat.

Och åter igen: Troll som hotar med våld är helt oacceptabelt!

 

Annonser