Ännu en påminnelse om svårigheten att avgöra om ens handlingar verkligen bidrar med att förändra i önskad riktning.

På ”Herkules-tid” fanns det inte så många källor att tillgå som idag, men grundproblematiken är densamme: Vem ska man lita på?

Tex vem/vad är nutidens största hot? Det beror så klart på vart man vill komma. Står Fi, Putin, ISIS, Boko Haram eller resistenta bakterier för det största hotet mot yttrandefriheten, könskriget, dödligheten (medellivslängden) eller möjligheten att få fortsätta med den livsstil vi vant oss vid i Sverige? Och hur vet man att om man stöttar/bortser från någon av dem att man då inte samtidigt får med sig något oönskat på köpet.

Herkules och hans vänner ingick i ett förbund där de faktiskt fick det de blivit utlovade, men deras agerande hade haft en bieffekt de inte alls hade räknat med.

Den stora skillnaden med att titta på film och att betrakta verkligheten är onekligen den att när man tittar på film så vet man hur lång tid det är kvar på filmen, och man kan oftast gissa rätt på om man kan förvänta sig ett lyckligt slut eller ej.

Verkligheten är något mer komplex, det är väl därför det är så skönt att dyka in i filmens värld emellanåt 🙂

Annonser